W kierunku dobrej szkoły – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

Nadzór pedagogiczny i wspomaganie rozwoju szkół i placówek, a także doskonalenie nauczycieli – to główne tematy dwudniowej konferencji „W kierunku dobrej szkoły", która dzisiaj zakończyła się w Suwałkach. W spotkaniu wzięła udział wiceminister edukacji – Joanna Berdzik

 

Konferencję zorganizowali wspólnie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Poza wiceminister edukacji wzięli w niej udział dyrektorzy, pracownicy nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, bibliotekarze, psycholodzy i pedagodzy, a także Podlaski Kurator Oświaty – Jerzy Kiszkiel i jego zastępca – Wiesława Ćwiklińska.

Wiodącym tematem spotkania był nadzór pedagogiczny, wspomaganie rozwoju szkół i placówek oraz doskonalenie nauczycieli.

– Wszystkie te aspekty mają znaczący wpływ na rozwój jakościowy szkoły. W efekcie przekładają się także na osiągnięcia uczniów – powiedziała w trakcie spotkania Joanna Berdzik. – Spotkaliśmy się tutaj, aby wspólnie się uczyć, podzielić doświadczeniem. Daje nam to możliwość szerszego spojrzenia na przestrzeń edukacyjną w polskiej szkole – dodała.

Zdaniem wiceminister edukacji drugi semestr roku szkolnego jest też dobrym momentem, aby zaplanować procesowo rozwój szkoły. Założeniem nowego systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych jest koncepcja wspólnego i wzajemnego uczenia się, skoncentrowanego na rozwoju autonomicznie i świadomie wyartykułowanego przez dyrektora oraz radę pedagogiczną obszaru pracy.

– We współczesnej szkole niezwykle istotną staje się potrzeba budowania społeczności uczącej się od siebie nawzajem. Wspólnie dzielimy się więc doświadczeniem, tworzeniem praktycznych rozwiązań, poszukujemy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób nauczyciel może twórczo i nieszablonowo rozwijać ciekawość świata u ucznia, wykorzystując różnorodne narzędzia i metody pracy. Wszystko po, by efektywniej odpowiadać obecnym i przyszłym potrzebom uczących się – mówiła Joanna Berdzik.

Zgodnie z założeniami nowego modelu wspomagania szkół/placówek oświatowych na spotkaniu zaprezentowano przykłady dobrych praktyk, które pokazują jak współpraca wpływa na rozwój szkoły.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa