Szkolenie: Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkoły przez pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Wydział Rozwoju Szkól i Placówek i Zespół Informacji Pedagogicznej przy współpracy z projektem Wspomaganie rozwoju szkół rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie: Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkoły przez pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Zapisy…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa