Rekrutacja na spotkania konsultacyjne dla koordynatorów sieci rozpoczęta

Firma WYG Consulting na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji rozpoczęła rekrutację na pierwszą część dwudniowych regionalnych spotkań konsultacyjnych dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie odbywa się pod hasłem „Budowanie motywacji i ewaluacja jako ważne elementy w pracy sieci”. Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi w grupach 15-20-osobowych.

 

Do udziału serdecznie zapraszamy:

  • osoby pełniących funkcje koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia w ramach powiatowych projektów pilotażowych
  • osoby pełniących funkcję koordynatorów w ramach działań prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne.

Pierwszeństwo udziału mają osoby czynnie pełniące obowiązki koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.


Spotkania będą organizowane w miastach wojewódzkich i wybranych miastach powiatowych. Spotkania nr 1 zostaną przeprowadzone w okresie od 12 stycznia do 15 lutego 2015 r. Spotkania nr 2 zostaną przeprowadzone w okresie od 15 marca do 30 maja 2015 r.


Udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały warsztatowe, wyżywienie oraz możliwość skorzystania z zakwaterowania, nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem.
Więcej informacji, odnośnie miejsc i terminów spotkań, zasad rekrutacji i organizacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.koordynatorzy-spotkania.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa