Poszukujemy wykonawcy do opracowania koncepcji i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje wykonawcy do opracowania koncepcji i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. „Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne we wspomaganiu rozwoju szkół – projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał Ludzki”. Zapraszamy do składania ofert.

 Pełna treść ogłoszenia
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
    Formularz zgłoszeniowy

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa