Lista koordynatorów regionalnych z woj. wielkopolskiego

Wanda Strzelec
Wanda Strzelec
 
 
 
kontakt: 
e-mail: wstr2@wp.pl
telefon: 607636085
 

Nauczyciel konsultant, pracuje w CDN w Pile w Pracowni Informacji i Wydawnictw.
Magister pedagogiki, specjalność: nauczanie początkowe, studia podyplomowe w zakresie: Doradztwa Zawodowego, Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Pedagogiki Opiekuńczo–Wychowawczej, Organizacji i Zarządzania, Logopedii. Trener: Przyjaciele Zippiego, posiada certyfikaty z ejdetyzmu, glottodydaktyki. Jest egzaminatorem, ekspertem ds. awansu zawodowego. Autorka publikacji: podręczników do plastyki dla kl. I, II, III oraz poradników metodycznych do plastyki, współautorka programu nauczania dla kl. I-III „Odkrywamy świat”, słownika ortograficznego opartego na metodzie ejdetyzmu, publikacji w Życiu Szkoły, Wychowania Przedszkolnego, Wychowania Komunikacyjnego, Nauczania Początkowego oraz w wielu innych.
Zainteresowania: psychologia , podróże.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa