Lista koordynatorów regionalnych z woj. śląskiego

Anna Warzocha
Anna Warzocha
 
 
 
 
kontakt: 
e-mail: awarzocha@wp.pl
telefon: 608-535-052

Doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doktorantka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Magister pedagogiki, specjalność: nauczanie początkowe, studia podyplomowe w zakresie: informatyki i techniki, wychowania przedszkolnego, zarządzania w oświacie, trener systemu Edukacja przez ruch, doradca – mistrz w stosowaniu technik ICT, SORE. Autorka publikacji: WebQuest w edukacji, Wykorzystanie lekcji elektronicznej i tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej, Technologia informacyjna w nauczaniu języka obcego, Uczenie metodą projektów w edukacji wczesnoszkolnej – czy warto?, Rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów w młodszym wieku szkolnym, O wewnątrzszkolnym monitorowaniu realizacji podstawy programowej oraz innowacji pedagogicznej Z komputerem przez świat. Zainteresowania: Literatura, film, teatr, psychologia, etyka, informatyka, muzyka, siatkówka, podróże.

Szkoły uczestniczące w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”
Szkoła
Szkolny lider
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, Aleja Jana Pawła II 95, 42- 217 Częstochowa
Anna Glinka
Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Baczyńskiego 2a, Częstochowa
Edyta Lara
Szkoła Podstawowa nr 13 im. K. Makuszyńskiego, ul. Wręczycka 111/115, Częstochowa
Dorota Stanek
Szkoła Podstawowa nr 25 im. St. Staszica, ul. Rędzińska 23, Częstochowa
Edyta Tomza
Szkoła Podstawowa nr 30 im. M. Brzeskiego, ul. Ludowa 58, Częstochowa
Agnieszka Blady
Szkoła Podstawowa nr 34 im. A. Fredry, ul. Dąbrowskiej 5/9, Częstochowa
Joanna Wieteszczak
Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhoffa, ul. Sikorskiego 56, Częstochowa
Magdalena Kierpiec
Szkoła Podstawowa nr 47 im. M. konopnickiej, ul. Przestrzenna 68/70, 42-280 Częstochowa
Magdalena Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 48, ul. Schillera 5, 42-200 Częstochowa
Ilona Kleszczewska
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, ul. Legionów 58, Częstochowa
Małgorzata Potocka – Ryś
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, ul. Sportowa 7, Konopiska
Edyta Walentek
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59, 44-100 Gliwice
Katarzyna Kościelniak
Szkoła Podstawowa nr 8 Im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkół nr 4, ul. Spółdzielcza 9, 43 – 603 Jaworzno
Dorota Uznańska – Gaj
 
Lidia Wollman
Lidia Wollman
 
 
 
 
kontakt: 
e-mail: wollma@poczta.onet.pl,
telefon: 509-149-747

Doktor nauk humanistycznych, pracuje w Uniwersytecie Śląskim jako adiunkt na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Prowadzi zajęcia z pedeutologii oraz metodyk kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego. Jest współzałożycielką i członkiem zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej, współpracuje z Fundacją Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” uczestnicząc w projektach i szkoląc nauczycieli. Interesuje się zmianami w edukacji na świecie i w Polsce, twórczym rozwojem nauczyciela, nowatorstwem pedagogicznym oraz kreatywnym wspieraniem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Szkoły uczestniczące w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”
Szkoła
Szkolny lider
Szkoła Podstawowa nr 24 w Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 14
Aneta Kozon-Baran
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12a
Magdalena Koloch
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 39, 44-105 Gliwice, ul. Obrońców Pokoju 4
Anna Syrica
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Konwaliowa 4, Tel. 32 456 27 37
Barbara Ferdyan-Tront
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach 43-140, ul. Paderewskiego 5, Tel. 32 216 73 63
Monika Chrobok
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, 40-140 Katowice, ul. Dekerta 1, Tel. 32 258 18 89
Grażyna Marciniak
Szkoła Podstawowa nr 36 Im. Narodów Zjednoczonej Europy, 43-100 Tychy, ul. Gen. De Gaulle`a 18
Beata Kopko
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr3, 41-404 Mysłowice, ul. Loryska 101
Katarzyna Sromek
Szkoła Podstawowa nr 15, 41-500 Chorzów, ul. 3 Maja 78
Sonia Szostak
Szkoła Podstawowa nr 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska 125a
Anita Polnik-Klajh
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. Węglowa 11
Aleksandra Mamok
Zespół Szkół Integracyjnych w Chorzowie, ul Św. Piotra 9a
Anna Toborek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Jaworzno, ul. Matejki 3
Monika Michael
Szkoła Podstawowa nr 14 Fundacji „Elementarz”, 42-400 Zawiercie, ul. Harcerska 46
Dorota Borkowska
Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” z Oddziałami Przedszkolnymi w Siamoszycach, 42-425 Kroczyce, Siamoszyce 7, Tel. 34 3155697
Celina Miłosz
Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Tomiszowicach, 42-320 Niegowa, Tomiszowice 61
Bernadeta Panter
Szkoła Podstawowa Fundacji „Elemetarz” w Moczydle, 42-320 Niegowa, Moczydło 12
Zenobia Janoska

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa