Wspomaganie pracy szkół we współpracy z biblioteką szkolną – relacja ze spotkania

na zdjęciu widać osoby siedzące w sali konferencyjnej podczas spotkania

W dniach 8-10 września na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do Warszawy przyjechało 200 pracowników oświaty, którym bliskie są zagadnienia związane z funkcjonowaniem bibliotek szkolnych. Wśród zaproszonych gości są dyrektorzy i pracownicy bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, kuratoriów oświaty, doradcy metodyczni a także nauczyciele bibliotekarze.

 
Celem spotkania pt. „Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi”  było planowanie działań efektywnie wspierających prace szkół w takich obszarach jak: promocja czytelnictwa, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologii w nauczaniu, otwarte zasoby edukacyjne, edukacja wczesnoszkolna.
 
Uczestników spotkania odwiedziła Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która zaznaczyła, że wspomaganie pracy szkół nie jest możliwe bez konsolidacji sił, które tkwią w różnych instytucjach. „Niezwykle istotne jest, aby placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne działały razem, zachowując jednocześnie swoją odrębność i swoje zadania” stwierdziła Pani Minister. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na szczególną rolę bibliotek szkolnych: „Kluczowe jest to, aby wszyscy nauczyciele i uczniowie mieli nieograniczony dostęp do książek”.
 
Pani Danuta Brzezińska Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich również wskazywała na rolę bibliotek szkolnych w pracy nauczycieli i uczniów. Silnie akcentowała konieczność zmian w zakresie zadań realizowanych przez biblioteki w związku z wyzwaniami cyfrowego społeczeństwa i współczesnej szkoły. Marianna Hajdukiewicz, koordynator projektu realizowanego przez ORE, którego celem jest opracowanie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, podkreślała natomiast rolę bibliotek pedagogicznych w rozwoju pracy szkoły i znaczenie działań podejmowanych we współpracy z bibliotekami szkolnymi. Podsumowała dotychczasowe działania prowadzone  w ramach pilotażu nowego systemu wspomagania szkół.
 
Pani dr Zofia Zasacka przedstawiła zapowiedź wyników badań pt. „Czytelnictwo dzieci i młodzieży" prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wyniki opublikowane zostaną w październiku na stronie www.ibe.edu.pl  W spotkaniu wziął udział również Janusz Krupa przedstawiciel Departamentu Jakości Edukacji MEN, który  mówił o potrzebie wspomagania pracy szkoły przez biblioteki szkolne w odniesieniu do zapisów nowej ustawy tzw. podręcznikowej.
 
Kolejne wystąpienie poświęcone było zagadnieniom związanym z rolą bibliotek w kontekście wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu. Swoimi doświadczeniami podzieliła się Iwona Brzózka – Złotnicka – członek grupy Superbelfrzy, zaangażowana w realizacje programu Aktywna Edukacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ewa Matejska z Centrum Cyfrowego: Projekt Polska przedstawiła zasady Otwartych Zasobów Edukacyjnych.
 
Ostatni dzień zajęć rozpoczął się od wykładu dr Michała Zająca pt. Jak zachęcić uczniów do czytania. Warunkiem sukcesu edukacji czytelniczej jest przełamywanie stereotypów bibliotekarza i prowadzenie działań wynikających nie z własnych zainteresowań, ale z potrzeby środowiska, szkoły i przede wszystkich samych uczniów – przekonywał uczestników spotkania.
 
Każdy wykład uzupełniły prezentacje działań prowadzonych przez pracowników bibliotek pedagogicznych z całej Polski.  Już wkrótce opisy prezentowanych praktyk opublikowane zostaną na naszej stronie. 
 
W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy pracowali w mniejszych grupach. Mieli możliwość wymienić się doświadczeniami, a także zastanowić się, w jaki sposób prowadzić działania edukacyjne w ramach bibliotek, aby w sposób zaplanowany i procesowy  wspierać nauczycieli i szkoły w rozwoju.
 
Uczestnicy wysoko ocenili spotkanie – zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Postulowali organizowanie spotkań także w terenie, np. miastach wojewódzkich czy nawet w powiatach. Dostrzegli potrzebę udziału w nich przedstawicieli poradni, placówek doskonalenia,  bibliotek, dyrektorów szkół także pracowników kuratoriów oświaty.
 
 
 
 
Oprac. Marianna Hajdukiewicz
 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa