Zapraszamy na spotkanie pt. „Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną”, które odbędzie się w dniach 8 – 10 września 2014 r. w Falentach k. Warszawy. Spotkanie skierowane jest do dyrektorów, kierowników filii i pracowników bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych i konsultantów ds. bibliotek szkolnych, a także wizytatorów i przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za sprawy oświaty, w tym przede wszystkim nadzór nad działaniami prowadzonymi przez biblioteki pedagogiczne.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa