Informacja o działaniach podejmowanych w powiatach uczestniczących w pilotażu nowego systemu doskonalenia

Przed nami ostatni rok szkolny, w których blisko 6 000 szkół uczestniczyć będzie w pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Zapraszamy do lektury dwóch artykułów, w których w omówiono wyniki analizy danych dotyczących dotychczas podejmowanych działań zebranych w ponad 130 powiatach.

 

Artykuły powstały na podstawie Analizy danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5.PO KL autorstwa Agnieszki Borek, Iwony Konieczny oraz Magdaleny Tędziagolska (lipiec 2014). Teksty opracowane zostały przez Jarosława Kordzińskiego.


Artykuły ukazują projekty konkursowe w ramach Działania 3.5. PO KL z dwóch perspektyw:


1. Zadania instytucji wspierających rozwój szkół i przedszkoli


Pierwszy artykuł opisuje projekty pilotażowe przez pryzmat instytucji, które je realizują. Kolejno omówione są doświadczenia: placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji zarządzania i realizowania projektami. Osobne zagadnienie stanowi także zagadnienie kooperacji tych instytucji między sobą wzajemnie celem wsparcia szkół i przedszkoli.
„Przed poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz bibliotekami pedagogicznymi stoi poważne wyzwanie polegające na przygotowaniu się do pełnienia roli instytucji wspierających pracę szkół i nauczycieli. Pilotaż potwierdza możliwość zaangażowania wymienionych instytucji w tego typu działania. Warto aby z doświadczeń placówek zaangażowanych w działania pilotażowe, korzystały również instytucje, które w pilotażu nie brały udziału. Dlatego też zachęcam do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych organizowanych w ramach projektu systemowego, a także polecam publikacje i materiały oferowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.”


2. Tematy działań rozwojowych podejmowanych przez szkoły uczestniczące w pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli


W artykule omówiono merytoryczny zakres wsparcia oraz sieci współpracy i samokształcenia dla ponad 5 tysięcy placówek objętych pilotażem. Wskazano także na tendencje wyboru tematów wynikające ze specyfiki pracy placówek na danym etapie edukacyjnym oraz docelowej grupy odbiorców.
„Dobór treści, zarówno szkoleń prowadzonych w szkołach jak i tematyki pracy sieci, wskazują z jednej strony na centralne usytuowanie ucznia jako głównego podmiotu pracy szkoły i nauczycieli. Symptomatyczny jest również dobór metod pracy wykorzystywanych w ramach pilotażu. Zarówno podczas działań podejmowanych w szkołach jak i w ramach pracy sieci szczególnie ważne były interakcje między uczestnikami. Stąd wynikać może popularność zajęć warsztatowych, dyskusji i pracy w grupach podejmowanych zarówno podczas działań podejmowanych w szkołach jak i realizowanych w ramach pracy sieci.” 

 

Artykuły dostępne w Materiałach do pobrania/Raporty

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa