Poszukujemy wykonawcy do opracowania materiałów prasowych dotyczących projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje wykonawcy, który na podstawie umowy cywilno-prawnej wykona usługę polegającą na opracowaniu materiałów prasowych.

 Pełna teść ogłoszenia
  Formularz zgłoszeniowy

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa