Jak uczą się SORE. Relacja z Letniej Akademii SORE

Od 30 czerwca do 4 lipca grupa szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) zaangażowanych w realizacje powiatowych projektów pilotujących nowy system doskonalenia nauczycieli, spotkała się na Letniej Akademii SORE. 140 osób spędziło 6 dni w mazurskiej miejscowości Ruciane Nida. W uroczystym zakończeniu kursu udział wzięła Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

"Działania wasze i innych placówek wspomagania pozwolą na osiąganie sukcesów edukacyjnych uczniów, a szkoły potrzebują wsparcia, takich osób jak wy" – zwróciła się do zgromadzonych SORE. Podkreśliła także, że Letnia Akademia SORE jest ważnym wydarzeniem w dyskusji o szkole i uczeniu się. Uczestnicy wręczyli Pani Minister album, który dokumentował przebieg szkolenia, a także pokazywał zaangażowanie uczestników w proces wspomagania pracy szkół. 
 
SORE to zewnętrzny konsultant, który wspomaga dyrektora i radę pedagogiczną w planowaniu i wdrażaniu zmian służących rozwojowi szkoły. Letnia Akademia SORE to kurs umiejętności trenerskich, wspierający SORE w realizowanych zadaniach. Pomysł na Letnią Akademię zaproponowali sami SORE, którzy pracując z radami pedagogicznymi widzą potrzebę rozwijania kompetencji związanych z pracą z osobami dorosłymi, zarządzania zespołem, motywowania i tworzenia środowiska sprzyjającego procesom rozwojowym, a także umiejętności planowania, realizowania i podsumowywania prowadzonych działań. Współpraca między SORE a radą pedagogiczną jest bowiem kluczowa dla powodzenia działań rozwojowych w szkołach objętych wspomaganiem, a ich efekt zależy w dużej mierze od otwartości dialogu oraz atmosfery towarzyszącej temu procesowi.
 
Spotkanie rozpoczął wykład przygotowany przez dr Marka Kaczmarzyka z Uniwersytetu Śląskiego pt. Neurodydaktyka, czyli o uczeniu się uczniów. Prezentacja stała się impulsem do zajęć warsztatowych, w czasie których uczestnicy analizowali sposoby uczenia i nauczania, pod kątem doskonalenia nauczycieli i rozwoju pracy szkoły. W programie szkolenia znalazły się również spotkania w grupach dyskusyjnych a także wydarzenia integracyjne. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przebieg kursu, jak również wskazywali wartość, jaką niesie ze sobą spotkanie innych SORE, wymiana doświadczeń, czerpanie inspiracji, praktyczne wykorzystanie metod pracy.
 

 

filmowa relacja z Letniej Akademii Szkolnego Organizatora


 


 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa