Poszukujemy wykonawców do opracowania planów działań wraz z harmonogramami dla sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

Ośrodek Rozwoju Edukacji beneficjent projektu systemowego "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” poszukuje wykonawców do opracowania planów działań wraz z harmonogramami dla sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa