Wsparcie SORE – zaproszenie na regionalne spotkania oraz kurs    e-learningowy

Zapraszamy szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i kursie e-learningowym. Celem działań jest podniesienie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół, a także wspieranie ich w realizacji nowych zadań.

 

Adresatami prowadzonych działań są:

  • szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE) zaangażowani w realizacje powiatowych projektów pilotażowych (Działanie 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół)
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, którzy realizują zadania zgodnie z założeniami nowego systemu doskonalenia nauczycieli.

Spotkania konsultacyjne:


Na spotkaniach uczestnicy będą mieli okazję dzielić się wiedzą i doświadczeniami z realizacji zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół i przedszkoli.

W programie:

  • zajęcia prowadzone metodami: Open Space oraz World Cafe
  • prezentacja przykładów dobrych praktyk zgłoszonych przez uczestników
  • wykład specjalisty z zakresu zagadnień związanych ze wspomaganiem pracy szkół (temat wykładu wybrany zostanie przez uczestników spotkania w czasie rejestracji na spotkanie konsultacyjne)

W każdym województwie zostanie zorganizowany cykl składający się z dwóch spotkań konsultacyjnych. Każde ze spotkań zostanie przeprowadzone wg. innego programu:

  • pierwsze spotkanie w kwietniu/maju 2014r.
  • drugie spotkanie we wrześniu 2014r.

Kurs e-learningowy

 

W okresie od kwietnia do czerwca br. na platformie www.doskonaleniewsieci.pl przeprowadzony zostanie kurs e-learningowy. Uczestnicy kursu e-learningowego poznają i praktycznie przećwiczą nowe narzędzia pracy przydatne w procesie wspomagania, a moderatorzy będą służyć informacjami zwrotnymi, wspierając tym samym proces uczenia się.

Program kursu składa się z następujących modułów:


I moduł – Budowanie grup wsparcia
II moduł – Organizacje uczące się
III moduł – Diagnoza
IV moduł – Projekt
V moduł – Realizacja projektu
VI moduł – Ewaluacja

Programy spotkań oraz kursu, a także harmonogramy i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie: www.sore.cwa.pl

Organizacja szkoleń:

Organizacja i przebieg szkoleń zostały powierzone konsorcjum firm:
Young Digital Planet SA
ul. Słowackiego 175, 80-298 Gdańsk
oraz
Centrum Wspierania Administracji “Pro Publico” Sp. z o.o.
ul. Górecka 30, 60-201 Poznań

Szczegółowe informacje o szkoleniach są dostępne na stronie internetowej: www.sore.cwa.pl

W sprawach organizacyjnych bardzo prosimy o kontakt z:
Paulina Rodziewicz/ Patrycja Tarczewska – specjalista ds. rekrutacji
telefon 58 524 83 26
adres mailowy: sore@ydp.pl
oraz
Marta Janicka/Malwina Latanowicz
telefon 61 624 00 45
adres mailowy: sore@cwa.pl

Realizację zadania po stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji koordynuje:

Joanna Soćko
telefon /22/ 345-37-04
adres mailowy: joanna.socko@ore.edu.pl

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa