Filmy pokazujące prace w sieciach współpracy i samokształcenia

Zapraszamy do obejrzenia dwóch nowych filmów poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia, prowadzonym w ramach projektów pilotażowych dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

W filmach o swoich działaniach związanych z wdrażaniem nowego systemu mówią organizatorzy projektów oraz koordynatorzy sieci, uczestnicy, eksperci. Przedstawiamy filmy z powiatu krapkowickiego (woj. opolskie) oraz wyszkowskiego (woj. mazowieckie). W przygotowaniu są kolejne materiały, prezentujące działania podejmowane w ramach sieci poświęconych innym tematom i realizowanych w innych powiatach, w których realizowany jest pilotaż nowego systemu doskonalenia.
 
Sieć współpracy i samokształcenia. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim
 


Sieć współpracy i samokształcenia.
Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych – Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim
 

Więcej filmów dostępnych w katalogu "Filmy o wspomaganiu pracy szkół"

 
Oprac.: Marianna Hajdukiewicz

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa