Nowe zasady dotyczące rekrutacji na spotkania i konferencje

Pragniemy poinformować, że w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” od dnia 23 września 2013 roku obowiązuje nowa zasada, dotycząca rekrutacji uczestników na spotkania oraz konferencje organizowane przez zespół projektu.

 

Zastrzegamy sobie możliwość niezakwalifikowania na spotkanie, szkolenie lub konferencję osoby, która poprzednio dwukrotnie nie zgłosiła swojej nieobecności najpóźniej na 3 dni robocze przed organizowanymi w ramach projektu wydarzeniami, na które została zakwalifikowana.

 

Decyzja została podjęta ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniami poświęconymi nowemu systemowi doskonalenia nauczycieli, które organizujemy na rzecz beneficjentów projektu. Niestety wielokrotnie uczestnicy nie informują nas o swojej nieobecności i w ten sposób blokują miejsca, na które czekają inni zainteresowani. W efekcie na spotkaniach i konferencjach nie ma pełnej frekwencji, a osoby z list rezerwowych nie mają możliwości uczestnictwa.


Naszą intencją jest sprawne zarządzanie procesem rekrutacji oraz zapewnienie możliwości udziału wszystkim zainteresowanym osobom. 


Marianna Hajdukiewicz

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa