Relacja z konferencji regionalnej w Rzeszowie

W dniu 3 października 2013 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych” – czwarta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób.

 

Część plenarną konferencji otworzyła Pani Aleksandra Piskorska – przedstawicielka ORE, ekspert merytoryczny projektu, a wykłady wygłosili: Pani Joanna Orda z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – omawiając działania dotyczące wspomagania rozwoju ucznia zdolnego oraz Pan Artur Matejkowski, główny specjalista w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej – przedstawiając działania podejmowane przez MEN w zakresie wspomagania rozwoju uczniów zdolnych.

W dalszej części konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w następujących czterech sesjach tematycznych:

  1. Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem – wnioski z 5 lat doświadczeń – Dorota Domatowicz, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.
  2. Jak rozwijać zdolności matematyczne? Pozwólmy dzieciom myśleć – Barbara Wolny, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
  3. Edukacja: między szkoleniem a kształtowaniem postaw. Zasoby internetowe jako zachęta do aktywności – Władysław Majewski, Wydział Informacji Oświatowej, Analiz i Prognoz Biura Edukacji.
  4. Praca z uczniem zdolnym – dobre praktyki szkolne. Henryka Szoblik i Andrzej Król, III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Rzeszowie.

Po zakończeniu sesji tematycznych, wszyscy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpienia Pana Grzegorza Rokosza – przewodniczącego podkarpackiego komitetu okręgowego olimpiady informatycznej gimnazjalistów.
Spotkanie podsumowała i zakończyła pani Anna Dotka – asystent projektu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego

 Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa