Relacja z konferencji regionalnej w Olsztynie

W dniu 10 października 2013 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień humanistycznych, artystycznych i sportowych” – szósta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Była to pierwsza konferencja z cyklu konferencji regionalnych dotyczących tematyki wspierania ucznia zdolnego w obszarze edukacji humanistycznej, artystycznej oraz sportowej.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, rad rodziców, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Konferencja w szczególności adresowana była do liderów zdolności (nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi). Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 osób.

 

Konferencję otworzyła Pani Izabella Lutze, koordynator projektu – przedstawiając działania realizowane oraz planowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Wykłady wygłosili: Pani prof. Wiesława Limont z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – omawiając problemy rozwoju uczniów uzdolnionych artystycznie oraz Pan Artur Matejkowski, główny specjalista w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej – prezentując ofertę Ministerstwa i podejmowane działania w zakresie wspomagania rozwoju uczniów zdolnych.

W dalszej części konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w następujących czterech sesjach tematycznych:

  1. Portretowanie zdolności i ich rozwój – Dorota Dąbrowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim.
  2. Konstrukty osobiste nauczyciela jako kluczowa kompetencja w pracy z uczniem zdolnym – Iwona Błaszczak, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Edukacji i Kultury SGGW.
  3. Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych – Małgorzata Tyszkiewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim.
  4. Tutoring alternatywną formą pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniami zdolnymi -Elżbieta Nerwińska, Kolegium Tutorów z Wrocławia i Centrum Pozytywnej Edukacji.

Po zakończeniu sesji tematycznych wszyscy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpienia Pani Marii Mach z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Tematem wystąpienia było wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów.


Spotkanie podsumowała i zakończyła Pani Izabella Lutze – Koordynator projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego

 Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa