Zapraszamy do lektury TRENDÓW

Zapraszamy do lektury czasopisma TRENDY. We wrześniowym numerze znajdą Państwo teksty poświęcone nowym zadaniom związanym ze wspomaganiem pracy szkół. Zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi przykładami nowych form pracy placówki doskonalenia nauczycieli, wykorzystujących m.in. założenia i efekty projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przedstawia propozycje, jak zorganizować i zaplanować pracę placówki doskonalenia na rzecz kompleksowego wspomagania szkół w rozwoju.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa