Informacja dotycząca szkoleń SORE

Informujemy, iż szkolenia realizowane w ramach usługi pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji”, realizowane w ramach projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Zamawiającego Ośrodek Rozwoju Edukacji, zostały pomyślnie zakończone. Ostatnie moduły szkoleń realizowanych w ramach tej usługi zakończyły się w drugiej połowie czerwca 2013 roku.

 

Na ten moment firma PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k., na zlecenie Zamawiającego, Ośrodka Rozwoju Edukacji organizuje nową usługę szkoleniową pn. „ Przeprowadzenie szkoleń dla 1000 osób, w tym w szczególności nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji”, realizowaną również w ramach projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Usługa ta jest skierowana w szczególności do pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Istnieje również możliwość udziału w szkoleniu pracowników PDN-u – osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem pod numerami telefonów: 533 979 742 oraz 533 979 810. Pragniemy zwrócić uwagę, iż na potrzebę nowej usługi szkoleniowej zostały stworzone i obowiązują nowe formularze zgłoszeniowe (formularze znajdziecie Państwo na stronie www projektu: www.szkolenia-sore.pl w zakładce SZKOLENIA). Podkreślamy jednocześnie, iż formularze zgłoszeniowe zatytułowane: „Szkolenia dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), dotyczyły wyłącznie zgłoszeń do poprzedniej usługi szkoleniowej i nie uprawniają do zakwalifikowania na szkolenie w ramach nowego Zamówienia.

W razie pojawienia się ewentualnych pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Organizatorem szkoleń.”

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa