Ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dla osób zaangażowanych w realizację projektów „Kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli” wdrażanych w ramach Działania 3.5 POKL

W dniach 6-7 czerwca 2013r. w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dla 60 osób zaangażowanych w realizację projektów powiatowych, których rozpocznie się realizacja od września 2013r.

 

Spotkanie otworzyli pracownicy merytoryczni Ośrodka Rozwoju Edukacji tj. koordynator merytoryczny projektu p. Marianna Hajdukiewicz oraz p. Joanna Soćko – ekspert merytoryczny projektu, które przybliżyły cel spotkania oraz przedstawiły aktualny stan realizacji projektu na terenie Polski. Następnie każdy uczestnik spotkania wziął udział w trzech zajęciach warsztatowych prowadzonych przez koordynatorów aktualnie wdrażających projekty w powiatach: wołowskim, brzeskim i chełmińskim.

  • Moduł – Zarządzanie Projektem prowadzili: Mariusz Mielcarek- kierownik projektu – powiat wołowski oraz Monika Kurowska – kierownik projektu – powiat brzeski.
  • Moduł Sieci współpracy i samokształcenia prowadzili: Krystyna Adaśko – koordynator merytoryczny projektu – powiat wołowski oraz Zbigniew Ruszaj –koordynator sieci współpracy i samokształcenia – powiat brzeski.
  • Moduł Roczny Plan Wspomagania prowadzili reprezentanci powiatu chełmińskiego: Iwona Janiak oraz Sławomir Groszewski.

Drugi dzień spotkania dotyczył przybliżenia realizacji projektu oraz podzielenia się dobrymi praktykami wypracowanymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego na przykładzie powiatu wołowskiego reprezentowanego przez Grzegorza Łyczko – wicestarostę powiatu wołowskiego realizującego projekt od 1 stycznia 2013r. oraz przedstawiciela Nadzoru Pedagogicznego reprezentowanego przez p. Artura Paska z Kuratorium Oświaty w Krakowie na przykładzie powiatu brzeskiego realizującego projekt od 1 grudnia 2012r.

 

Pani Małgorzata Budzik z powiatu brzeskiego przybliżyła uczestnikom spotkania zadania Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji oraz rolę i zadania dyrektora szkoły w zakresie wdrażania nowego systemu doskonalenia nauczycieli poprzez Roczne Plany Wspomagania.

 

Spotkanie z punktu widzenia osób, które przygotowują powiaty do wdrażania projektu okazało się bardzo przydatne zarówno pod względem merytorycznym jak i zarządzania projektem. Na zakończenie zaproszono uczestników spotkania na ogólnopolską konferencję inaugurującą realizację projektów w ramach działania 3.5 POKL, która odbędzie się w dniach 4-5 września 2013r. w Warszawie.

 

Materiały ze spotkania

Opracowała: Joanna Soćko/KA

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa