Spotkanie konsultacje dla osób zaangażowanych w realizację projektów „Kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli” w dniach 6 – 7 czerwca 2013 r.

Celem spotkania będzie przede wszystkim wymiana doświadczeń samorządów, które od stycznia 2013 r. realizują projekty konkursowe kompleksowego wspomagania. Spotkanie odbędzie się w trzech obszarach tematycznych: Zarządzanie projektem, RPW, Sieci współpracy i samokształcenia.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa