Lista koordynatorów regionalnych z woj. lubuskiego

Agata Muńko
Agata Muńko
 
 
 
 
kontakt: 
e-mail: agata.munko@womgorz.edu.pl
tel. 664 752 047, służbowy 95/7216118

Agata Muńko – konsultant ds. wychowania i edukacji elementarnej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim

Kwalifikacje:

 • mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego – dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie nauczania początkowego
 • terapeuta pedagogiczny – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej – terapii pedagogicznej z dn. 17.06.1994 r.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • edukator – świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do pracy edukatorskiej, CDiDN Szczecin (Nr na liście MENiS:DN – 2 – JM – 713 – 14/04) nrKK/I-23/441/2006 z dnia 14.01. 2006
 • wojewódzki ekspert przedmiotowy – Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Warszawa: zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego ”Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” nr DZ-50/1359/09 z dnia 21 12.2009

Uprawnienia:

 • do pracy w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga, edukatora, diagnosty w obszarze diagnozy pedagogicznej oraz terapeuty pedagogicznego

Doświadczenia:

 • prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, psychoedukacji, psychologii rozwojowej dziecka oraz diagnozy dziecięcych zachowań.

Co lubię robić w wolnym czasie?

 • spływy kajakowe
 • zbieranie grzybów
 • wspólne biesiady rodzinne
 • robienie „zapasów” (przetworów różnych)
 • z natury jestem domatorem – to typowe dla raków
 
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa