Lista Ekspertów z woj. wielkopolskiego

Teresa Bilkiewicz-Siemińska
Teresa Bilkiewicz-Siemińska
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 
 
 
kontakt:

e-mail: teresa.sieminska@odn.poznan.pl
tel. 61 8584746

Psycholog, konsultant ds. problematyki psychologicznej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Głównym nurtem zainteresowania jest wspomaganie psychologiczne uwzględniające całościowy rozwój osobowy – budowanie siebie i świata innych w poszanowaniu godności człowieka.

Irena Denisoff
Irena Denisoff
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
 
 
 
kontakt:
e-mail:id@cdn.pila.pl 
tel. 67 352-70-20
 
 
Mirosława Horodok
Mirosława Horodok
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
 
 
 
kontakt:

e-mail: mh@cdn.pila.pl 
tel. 67 352-70-12

 

Danuta Jaszczak
Danuta Jaszczak
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 
 
 
kontakt:
e-mail: d.jaszczak@cdnkonin.pl
tel. (63) 2426339

Wieloletni nauczyciel filozofii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel konsultant ds. kształcenia ustawicznego w ośrodku doskonalenia nauczycieli. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, nauk politycznych i bibliotekarstw a oraz kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do pracy edukatorskiej. Posiada doświadczenie w realizacji programów, m.in. Nowa Szkoła, Przyjaciele Zippiego, a także szkoleń z zakresu wychowania oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży Obecnie wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ds. Biblioteki

Izabela Skoracka
Izabela Skoracka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie
 
 
 
kontakt:
e-mail: iza.skoracka@interia.pl
tel. 65 529 30 35

Pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, tyflopedagog. Obecnie jestem wicedyrektorem Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Lesznie. Głównym celem mojej działalności zawodowej jest pomoc dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kompleksowe wspomaganie szkół. Lubię pracę z ludźmi i dla ludzi. Interesuję się psychologią, pedagogiką, prawem.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa