Lista Ekspertów z woj. śląskiego

Aldona Urbanek
Aldona Urbanek
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej
„WOM” w Rybniku
 
kontakt:

e-mail: aldonaurbanek@op.pl
tel: 506 231 322

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca, trener, animator rozwoju podmiotowości. Pracownik Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Członek Komisji ds. Edukacji, działającej w ramach Rady do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu, powołanej w 2011 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego. Trenerka w licznych programach społeczno-edukacyjnych, m.in: „Nie dopalaczom”; „Uczeń też Człowiek”… Entuzjastka dobrego obywatelstwa, szuka odpowiedniej metodyki, jak pobudzać do aktywności i samorozwoju. Wielbicielka debat oksfordzkich, a także florystyki.

Edyta Mierzwa
Edyta Mierzwa
Gliwicki Ośrodek Metodyczny
 
 
 
kontakt:

e-mail: emie2@wp.pl
tel. 32/ 302 19 90

Z wykształcenia jestem historyczką, filolożką języka polskiego i ewaluatorką. Pracuję jako konsultantka w Gliwickim Ośrodku Metodycznym. W sferze moich zainteresowań zawodowych prócz dydaktyki i metodyki nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie znajduje się problematyka skupiona wokół zagadnień antydyskryminacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gender. Ponadto mam duże doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań ewaluacyjnych w bardzo różnych obszarach. W wolnych chwilach opracowuję wnioski o dofinasowanie działań w ramach funduszy unijnych – 21 opracowanych przeze mnie wniosków otrzymało dofinasowanie.

Elżbieta Straszak
Elżbieta Straszak
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie
 
 
kontakt:

e-mail: straszak@womczest.edu.pl
tel. 34 3606014, 34 3668778 wew. 240

Z wykształcenia jestem historykiem, ale także wosowcem, religioznawcom i historykiem sztuki. Od 1 marca 2013 r jestem nauczycielem konsultantem w RODN „WOM” w Częstochowie, wcześniej przez 29 lat pracowałam w liceum ogólnokształcącym w Częstochowie, w którym uczyłam historii, religioznawstwa i wiedzy o społeczeństwie. Obecnie zajmuje się metodyką nauczania i dydaktyką. W wolnych chwilach, oddaję się ulubionemu zajęciu- czytaniu biografii i innych książek oraz wyszywaniu obrazów.

Aldona Ferdyn
Aldona Ferdyn
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Katowicach
 
 
kontakt:

e-mail: aferdyn@womkat.edu.pl
tel. (32) 203 59 67 w. 201

Konsultant ds. bibliotek szkolnych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Od ponad dwudziestu lat związana z oświatą. Posiada doświadczenie edukatorskie w zakresie ICT, w realizacji programów edukacyjnych m. in. „Szkoła ucząca się” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego. Obecnie zajmuje się szeroko pojętym doskonaleniem dla nauczycieli. Prywatnie miłośniczka letnich wakacji nad morzem.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa