Szkolenia dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

altInformujemy, że w pierwszej połowie czerwca rozpoczną się szkolenia dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szkolenia są adresowane do osób, które pełnią lub pełnić będą funkcje koordynatorów sieci w powiatach realizujących projekty dofinansowane w ramach Konkursu 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

 

Zajęcia są adresowane również do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, których zadaniem będzie prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.

W czasie 3-dniowego szkolenia uczestnicy:
 
  1. Uzyskają wiedzę na temat roli i zadań koordynatora sieci w ramach nowo wdrażanego systemu wspomagania.
  2. Rozwiną umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej istotne ze względu na rolę i zadania koordynatora sieci.
  3. Rozwiną umiejętności związane z wyznaczaniem celów, planowaniem i wdrażaniem działań związanych ze współpracą i samokształceniem w ramach powstałych sieci.
  4. Rozwiną umiejętności związane z zarządzaniem, monitorowaniem oraz ewaluowaniem pracy sieci współpracy i samokształcenia.

Szkolenia będą organizowane w miastach wojewódzkich i wybranych miastach powiatowych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe, nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem.
 
Szkolenia będą realizowane przez firmę MDDP Akademia Biznesu.
Zaproszenie do udziału wraz z informacjami na temat zasad rekrutacji opublikowane zostaną na stronie internetowej ORE www.ore.edu.pl/wspieranie oraz na stronie Wykonawcy www.akademiamddp.pl/ore
 
Oprac.: Marianna Hajdukiewicz
 
 

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa