Ogólnopolska konferencja ”Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji – jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek”

W dniach 20-21 oraz 22-23 maja 2013 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja ”Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek”.


Organizatorem konferencji jest Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z projektem systemowym „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz kuratorów oświaty.


Termin 20-21 maja 2013 r. dla województw:

kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

więcej

 

 

Termin 22-23 maja 2013 r. dla województw:

dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

więcej

 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa