Materiały pomocnicze dla dyrektorów szkół, SORE oraz koordynatorów sieci

W ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” opublikowane zostały materiały pt. „Nowe formy wspomagania pracy szkół”. Publikacja ma na celu szczegółowe przedstawienie modelu doskonalenia nauczycieli opartego na procesowym wspomaganiu pracy szkół oraz sieciach współpracy i samokształcenia.

 
Materiały są wydane w formie segregatorów oddzielnych dla SORE, dla dyrektorów oraz dla koordynatorów sieci. W segregatorach znajdują się materiały zawierające: opis celów i założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, opisy rocznej oferty doskonalenia, listę tematów i plany działań przykładowych sieci współpracy i samokształcenia, profile kompetencji pracowników nowego systemu wspomagania szkół oraz katalog rezultatów projektów systemowych i konkursowych, a także przewodnik metodyczny dla koordynatora sieci.
 
Segregatory od marca przekazywane są uczestnikom szkoleń dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji organizowanych przez firmę PM Zubrycki oraz szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli organizowanych przez MDDP Akademię Biznesu. Od czerwca będą przekazywane również koordynatorom sieci współpracy i samokształcenia, uczestnikom szkoleń organizowanych przez firmę MDDP Akademia Biznesu.
 
Osoby, które zostały przeszkolone w terminie wcześniejszym  i nie otrzymały materiałów, mogą od 30 kwietnia odebrać  je w starostwach powiatowych odpowiadających ich miejscu zamieszkania. Zainteresowani zostali o tej możliwości poinformowani mailowo. Obecnie segregatory są rozsyłane do starostw powiatowych.
 
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować przedstawicielom starostw za pomoc w dystrybucji tych materiałów. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Pauliną Mikucką paulina.mikucka@ore.edu.pl
 
Oprac.: Dorota Czerwonka
 

 

Ostatnia aktualizacja:

Materiały pomocnicze dla dyrektorów szkół, SORE oraz koordynatorów sieci

W ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” opublikowane zostały materiały pt. „Nowe formy wspomagania pracy szkół”. Publikacja ma na celu szczegółowe przedstawienie modelu doskonalenia nauczycieli opartego na procesowym wspomaganiu pracy szkół oraz sieciach współpracy i samokształcenia.

 
Materiały są wydane w formie segregatorów oddzielnych dla SORE, dla dyrektorów oraz dla koordynatorów sieci. W segregatorach znajdują się materiały zawierające: opis celów i założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, opisy rocznej oferty doskonalenia, listę tematów i plany działań przykładowych sieci współpracy i samokształcenia, profile kompetencji pracowników nowego systemu wspomagania szkół oraz katalog rezultatów projektów systemowych i konkursowych, a także przewodnik metodyczny dla koordynatora sieci.
 
Segregatory od marca przekazywane są uczestnikom szkoleń dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji organizowanych przez firmę PM Zubrycki oraz szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli organizowanych przez MDDP Akademię Biznesu. Od czerwca będą przekazywane również koordynatorom sieci współpracy i samokształcenia, uczestnikom szkoleń organizowanych przez firmę MDDP Akademia Biznesu.
 
Osoby, które zostały przeszkolone w terminie wcześniejszym  i nie otrzymały materiałów, mogą od 30 kwietnia odebrać  je w starostwach powiatowych odpowiadających ich miejscu zamieszkania. Zainteresowani zostali o tej możliwości poinformowani mailowo. Obecnie segregatory są rozsyłane do starostw powiatowych.
 
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować przedstawicielom starostw za pomoc w dystrybucji tych materiałów. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Pauliną Mikucką paulina.mikucka@ore.edu.pl
 
Oprac.: Dorota Czerwonka
 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa