Spotkania konsultacyjne dla dyrektorów szkół nt. kierowania zmianą w szkole w kontekście realizacji RPW

Zapraszamy dyrektorów szkół przystępujących do projektów realizowanych przez powiaty w ramach działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na spotkania konsultacyjne nt. kierowania zmianą w szkole w kontekście realizacji RPW.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa