Po spotkaniu z dyrektorami szkół z województwa opolskiego i dolnośląskiego

23 lutego (Opole) i 24 lutego (Wrocław 2012r.) odbyły się regionalne konferencje informacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Celem organizowanych w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" spotkań było zapoznanie dyrektorów z założeniami nowego modelu zewnętrznego wspomagania szkół i placówek oraz przedstawienie działań projektowych wspierających budowę tego systemu. Kolejne spotkania regionalne odbędą się w 19 marca (Katowice), 20 marca (Kraków) i 27 marca (Łódź). Na konferencje można zgłaszać się poprzez dostępny na stronach ORE formularz rekrutacyjny.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa