Konferencja dla dyrektorów w Opatowie

23 listopada 2011 roku odbyła się z inicjatywy władz starostwa opatowskiego konferencja dla ponad 130 dyrektorów szkół z powiatów opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego. W spotkaniu uczestniczył pan Bogusław Włodarczyk – Starosta Opatowski oraz pan Grzegorz Bień – Wicekurator Świętokrzyski. Konferencja została poświęcona przedstawieniu założeń nowego systemu wspomagania pracy szkół oraz wsparciu przygotowywanych zmian poprzez środki unijne w projektach "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" i "Bezpośrednie wspomaganie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli".

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w doskonałej organizacji spotkania panu Jarosławowi Basakowi – reprezentującemu starostwo opatowskie oraz pani Barbarze Kasińskiej – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie.

 

  

 

 

Oprac.: Dorota Granoszewska-BabiańskaSystem doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa