Konferencja dla Dyrektorów szkół w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” – 25.11.2011r – Rzeszów

 

Tytuł

Konferencja dla Dyrektorów szkół w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” – 25.11.2011r – Rzeszów

Organizator

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Wspieranie doskonalenie nauczycieli oparte na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Forma

Konferencja

Adresaci

Dyrektorzy szkół

Miejsce

Hotel Hetman
ul. Langiewicza 29A
35-085 Rzeszów

Data rozpoczęcia

25.11.2011r.

Data zakończenia

25.11.2011r.

Nabór

Otwarty – 100 miejsc

Materiały

Program konferencji

Kontakt


Joanna Soćko
joanna.socko@ore.edu.pl
tel.22 345 37 04

Termin przyjmowania zgłoszeń


18 listopada  2011r.

Zapisz się

Wypełnij formularz online

 

 

 

 

 

 

 
System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa