III i IV spotkanie z powiatowymi organizatorami rozwoju edukacji

W dniach 17–19 czerwca w Warszawie, odbyły się kolejne, ostanie już spotkania informacyjne dla powiatowych organizatorów rozwoju edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 250 osób – przyszłych organizatorów rozwoju edukacji z województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego.

Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji (PORE)
Jest to osoba odpowiedzialna za przygotowanie powiatu do realizacji projektu wdrożeniowego (Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli)

Najważniejsze zadania PORE to:

  • oszacowanie posiadanych zasobów (instytucje, specjaliści)
  • pozyskanie szkół do współpracy
  • przygotowanie wstępnej koncepcji organizacji wsparcia szkół według nowych zasad
  • przygotowanie wniosku projektowego
  • prowadzenie działań informacyjnych

Spotkania odbywały się w trzech grupach tematycznych:

Moduł A Wspomaganie Szkół

Moduł B Pozyskiwanie szkół do współpracy przy realizacji projektu

Moduł C Zasady organizacyjno-finansowe


Kolejne spotkania już jesienią. 

  

 System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa