Spotkanie Pani Minister Katarzyny Hall z dyrektorami powiatowych placówek doskonalenia

W dniu 24 marca 2011 roku w ośrodku ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie Pani Minister Katarzyny Hall z dyrektorami powiatowych placówek doskonalenia nauczycieli. Spotkanie dotyczyło najważniejszych założeń projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz wspierających zmiany działań podejmowanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

 

W dyskusji związanej z wypracowaniem jak najlepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych nowego sytemu doskonalenia nauczycieli uczestniczyły także Joanna Berdzik – dyrektor ORE, Dorota Żyro – wicedyrektor ORE oraz Dorota Granoszewska-Babiańska – koordynator projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspieraniu szkół w rozwoju". Gospodarzem spotkania była Marta Choroszczyńska, kierownik Pracowni Rozwoju Szkół i Placówek.

Zdjęcia ze spotkania

 

 

 

 


System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 lipca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.01-00-002/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.1

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa