Spotkania Pani Minister z przedstawicielami samorządów

W tym tygodniu zakończył się organizowany w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” cykl spotkań poświęconych budowie systemu kompleksowego wsparcia szkoły z udziałem Pani Minister Katarzyny Hall i przedstawicieli samorządów.

 

Od 16 lutego 2011 w Ministerstwie Edukacji Narodowej gościli starostowie, prezydenci miast, przedstawiciele urzędów marszałkowskich i kuratorzy z każdego województwa. Podczas spotkań uczestnicy zapoznali się m.in. z zakresem zmian wprowadzanych w systemie doskonalenia nauczycieli, sposobem finansowania Centrów Rozwoju Edukacji, czy zasadami uzyskania środków europejskich na przygotowanie się do prowadzenia zadań z zakresu wsparcia szkół i placówek. Zastanawiano się także nad możliwościami i ewentualnymi zagrożeniami związanymi z wdrożeniem nowego systemu.

 

W spotkaniach brali także udział Pani Minister Krystyna Szumilas, Pani Minister Lilia Jaroń oraz Pan Minister Zbigniew Włodkowski.

 
  

 


System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 lipca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.01-00-002/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.1


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa