Konferencja informacyjna dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”– Sopot

3 grudnia 2010 roku w Sopocie odbyła się czwarta konferencja informacyjna dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W spotkaniu udział wzięła Pani Minister Katarzyna Hall, która przedstawiła propozycję nowego systemu wspierania placówek oświatowych oraz kierunki polityki państwa.

 
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Kuratoriów Oświaty oraz placówek doskonalenia nauczycieli z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu przedstawiono założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu współpracy ze szkołami. 
 
Konferencje związane z projektem odbyły się już w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
W spotkaniach uczestniczyły 234 osoby.
 

Wyniki ankiet znajdują się w zakładce materiały do pobrania.

 

 

 

 

 

 


 

System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 lipca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.01-00-002/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.1

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa