Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

 

alt

 

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 lipca 2010 r. nr UDA-POKL.03.03.01-00-002/10-00, w ramach Poddziałania 3.3.1
 
{module EFS_wspierania|rounded}
 

Pilotażowa diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły

(wtorek, 22 marca 2011)

 
Gimnazjum Niepubliczne im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) wzięło udział w pilotażowej diagnozie potrzeb rozwojowych szkoły, prowadzonej przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
24 lutego 2011 r. w szkole odbyło się kilkugodzinne spotkanie warsztatowe z wybranymi przez dyrektora nauczycielami, podczas którego starano się określić kluczowe kierunki rozwoju szkoły. Grupa pracowała nad obszarami aktywności i motywacji uczniowskiej, ocenianiem wewnątrzszkolnym i współpracą szkoły ze środowiskiem lokalnym. Podczas intensywnej pracy warsztatowej nie tylko zidentyfikowano problemy szkoły w podanych obszarach, zastanawiano się nad deficytami i zasobami, ale wypracowano też trzy projekty, konkretne i możliwe do zrealizowania w najbliższym czasie, mogące wpłynąć na zmianę postaw uczniowskich i relacje szkoły z otoczeniem.
 
Praca warsztatowa poprzedzona była wcześniejszym spotkaniem konsultantów z dyrektorem szkoły i w ocenie obu stron stanowiła ważne ogniwo w tym procesie. Spojrzenie na szkołę okiem zewnętrznego obserwatora, doradcy, osoby zainteresowanej rzeczywistym wsparciem szkoły było okazją do osobistych refleksji dyrektora szkoły i traktowane jest jako niezwykle cenne doświadczenie. Podobna refleksja towarzyszyła dyrektorowi szkoły również po warsztatach – to był czas poświęcony tej właśnie placówce, usytuowanej w konkretnym środowisku lokalnym, z realnymi problemami tej szkoły.
 
Warsztaty zostały ocenione przez nauczycieli bardzo wysoko, zgodnie stwierdzono, że powinny one objąć całe grono pedagogiczne. Były okazją do wymiany poglądów, szczerej rozmowy, do pracy w sposób, w jaki tak naprawdę nieczęsto się w szkole pracuje. Grupa miała okazję spojrzeć na siebie trochę w inny sposób. Z pewnością ważne było to, że w szkole zadbano o dobrą przestrzeń dla pracy – zmieniono podział godzin tak, by warsztat mógł odbywać się od rana, kiedy nikt jeszcze nie był zmęczony. Zgodnie też podkreślono, że jest bardzo ważne, w jakim miejscu i kiedy takie warsztaty są prowadzone.
 
Obecnie szkoła czeka na raport przygotowywany przez konsultantów mający być podsumowaniem przeprowadzonej diagnozy potrzeb, a ze swojej strony przygotowuje wypracowane przez siebie projekty: Atrakcyjne dla uczniów lekcje matematyki, Ocenianie kształtujące w klasach I i Dzień Talentów.
 

_________________________________________________________________________

Spotkania Pani Minister z przedstawicielami samorządów

(piątek, 18 marca 2011)

W tym tygodniu zakończył się organizowany w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” cykl spotkań poświęconych budowie systemu kompleksowego wsparcia szkoły z udziałem Pani Minister Katarzyny Hall i przedstawicieli samorządów.
 
Od 16 lutego 2011 w Ministerstwie Edukacji Narodowej gościli starostowie, prezydenci miast, przedstawiciele urzędów marszałkowskich i kuratorzy z każdego województwa. Podczas spotkań uczestnicy zapoznali się m.in. z zakresem zmian wprowadzanych w systemie doskonalenia nauczycieli, sposobem finansowania Centrów Rozwoju Edukacji, czy zasadami uzyskania środków europejskich na przygotowanie się do prowadzenia zadań z zakresu wsparcia szkół i placówek. Zastanawiano się także nad możliwościami i ewentualnymi zagrożeniami związanymi z wdrożeniem nowego systemu.
 
W spotkaniach brali także udział Pani Minister Krystyna Szumilas, Pani Minister Lilia Jaroń oraz Pan Minister Zbigniew Włodkowski.
 

_________________________________________________________________________

 

 

Spotkania Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych – I tura

W dn. 16-21 lutego br. odbyła się pierwsza tura spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących budowy sieci publicznych Centrów Rozwoju Edukacji. Pani Minister spotkała się z przedstawicielami 8 województw: opolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego. 
 

Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się m.in z zakresem zmian wprowadzanych w systemie doskonalenia nauczycieli, sposobem finansowania Centrów Rozwoju Edukacji, zasadami uzyskania środków europejskich na przygotowanie się do prowadzenia zadań z zakresu wsparcia szkół i placówek. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonych prezentacjach.
 
Spotkania organizowane są w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Kolejna tura spotkań odbędzie się w pierwszej połowie marca.

 

_________________________________________________________________________

Cykl 16 spotkań Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych


W lutym i marcu bieżącego roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się cykl 16 spotkań Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych. Spotkania organizowane są w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Dotyczą budowy sieci publicznych Centrów Rozwoju Edukacji, które mają powstać z wykorzystaniem potencjału funkcjonujących obecnie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Zakłada się różne formy organizacji centrów, a wybór modelu współpracy będzie uwarunkowany lokalnymi możliwościami oraz potrzebami szkół.

_________________________________________________________________________

Konferencja informacyjna dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” SOPOT


3 grudnia 2010 roku w Sopocie odbyła się czwarta konferencja informacyjna dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W spotkaniu udział wzięła Pani Minister Katarzyna Hall, która przedstawiła propozycję nowego systemu wspierania placówek oświatowych oraz kierunki polityki państwa.
 
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Kuratoriów Oświaty oraz placówek doskonalenia nauczycieli z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu przedstawiono założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu współpracy ze szkołami. 
 
Konferencje związane z projektem odbyły się już w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
W spotkaniach uczestniczyły 234 osoby.
 

Wyniki ankiet znajdują się w zakładce materiały do pobrania.

_________________________________________________________________________

Konferencja informacyjna dotycząca projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół"

 

W dniu 24 listopada 2010 roku we Wrocławiu odbyła się kolejna konferencja informacyjna dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Tym razem udział w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kuratoriów Oświaty oraz placówek doskonalenia nauczycieli z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego i lubuskiego. Na spotkaniu przedstawiono m.in. założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu współpracy ze szkołami. Kolejne spotkanie regionalne odbędzie się 3 grudnia 2010 roku w Sopocie.

_________________________________________________________________________

Konferencja informacyjna dotycząca projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół"

 
W dniu 8 listopada 2010 roku w Krakowie odbyła się kolejna konferencja informacyjna dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.
 
Tym razem udział w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kuratoriów Oświaty oraz placówek doskonalenia nauczycieli z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego i lubelskiego.
Na spotkaniu przedstawiono m.in. założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu współpracy ze szkołami.
 

Kolejne spotkania regionalne odbędą się we Wrocławiu oraz w Sopocie

________________________________________________________________________________________________
 
 
W zakładce "Materiały do pobrania" zostały zamieszczone materiały z konferencji dotyczącej projektu.

________________________________________________________________________________________________

W dniu 18 października 2010 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W spotkaniu wzięli udział:

Pani Lilla Jaroń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz eksperci biorący udział w pracach nad zmianą systemu doskonalenia nauczycieli.
 
Na konferencji przedstawiono m.in. założenia ww. projektu systemowego oraz dobre praktyki w zakresie współpracy placówek doskonalenia nauczycieli ze szkołami.
 
W najbliższym czasie planowane są podobne konferencje informacyjne w woj. pomorskim, małopolskim i wielkopolskim.
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa