Sprawozdanie z regionalnego seminarium dla edukatorów z Polski w Yad Vashem

W dniach 9-22 października, zakwalifikowana grupa 19 nauczycieli (7 nauczycieli gimnazjów, 8 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, 3 przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz tłumacz) z województwa podlaskiego, uczestniczyła w seminarium dla edukatorów z Polski.
 
Seminarium było regionalną wizytą studyjną, która jest komponentem programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie, Instytutem Polskim w Tel-Avivie i Ministerstwem Edukacji Izraela.
 
Seminarium „Judaizm – Dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust” zorganizowane było przez Międzynarodową Szkołę Nauczania o Holokauście. Celem seminarium było upowszechnienie wiedzy o historii i kulturze Żydów ze szczególnym uwzględnieniem historii Holokaustu oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń związana z nauczaniem w polskich i izraelskich szkołach na w/w temat. Organizatorem wyjazdu w Polsce był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.
 
Od 10 października rozpoczęto realizację programu szkolenia. Główne moduły szkoleniowe to:
  1. Wprowadzenie do problematyki seminarium i życie przed wojną
  2. Pedagogiczne zagadnienia nauczania o Holokauście
  3. W cieniu prześladowań
  4. Ostateczne Rozwiązanie – oprawcy, świadkowie, ratujący i ofiary
  5.  Historia i źródła
  6. Ocaleni, pamięć i społeczeństwo Izraela
  7. Między Izraelem i Polską – dyskusje o kwestiach pedagogicznych i edukacyjnych
 
Wszystkie zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Uczestnicy korzystali z zasobów Yad Vashem odwiedzając archiwum, bibliotekę, centrum multimedialne i centrum pedagogiczne. Założone cele edukacyjne zostały zrealizowane. Ostatniego dnia pobytu podczas sesji podsumowującej uczestnicy wyrazili swoje opinie na temat szkolenia. Wyrażone opinie były jednoznacznie pozytywne. Wszyscy uczestnicy wyrazili wdzięczność za możliwość uczestnictwa w tak wartościowym szkoleniu, znakomita większość zadeklarowała dalszą pracę w zakresie tej tematyki, co pozwoli na wykorzystanie zdobytej w Yad Vashem wiedzy.
 
Koordynator wizyty: Marzena Rafalska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa