Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe

Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii „Innowacje w edukacji” za projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. III edycja nagrody odbywa się pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak.

Seminaria wdrożeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Uczestnicy seminarium wdrożeniowego w Toruniu w dniu 22 lutego 2018 roku
Uczestnicy seminarium wdrożeniowego w Toruniu w dniu 22 lutego 2018 roku

30 stycznia rozpoczął się cykl seminariów wdrożeniowych o charakterze informacyjno-konsultacyjnym „Razem na rzecz rozwoju regionu. JST partnerem we wdrażaniu doradztwa zawodowego w systemie oświaty”. Podczas seminariów prezentowane są następujące zagadnienia:

Spotkanie prelegentów

W dniach 6–7 grudnia odbyło się spotkanie z zespołem prelegentów, którzy poprowadzą seminaria dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przygotowujące organy prowadzące szkoły do wdrażania doradztwa zawodowego w przedszkolach, szkołach i placówkach. Podczas spotkania przedstawione i skonsultowane zostały program seminariów oraz materiały seminaryjne dla prowadzących i uczestników. Omówiono też sprawy organizacyjne.

Ostatnie spotkanie autorów i ekspertów

W dniach 16–17 listopada 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie zespołów autorów i ekspertów, podczas którego zakończono i podsumowano prace nad przykładowymi programami orientacji zawodowej dla przedszkola, orientacji zawodowej dla klas I–III i IV–VI szkoły podstawowej oraz doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej, szkół branżowych, technikum, liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej. Załącznikami do każdego z przykładowych programów są proponowane scenariusze zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, spotkań rady […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa