Ośrodek Rozwoju Edukacji nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii „Innowacje w edukacji” za projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. III edycja nagrody odbywa się pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju (PNIR) jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014–2020. Laureatami zostają podmioty realizujące innowacyjne projekty w skali krajowej, europejskiej i globalnej oraz nowatorskie inwestycje przekładające się na zrównoważony i inteligentny rozwój kraju, a tym samym podniesienie standardu życia lokalnej społeczności. Projekty mogą być finansowane ze środków europejskich, krajowych lub z budżetu własnego. Celem PNIR jest wyróżnienie innowacyjnych i nowatorskich działań oraz ich promocja wśród jak najszerszego grona opinii publicznej, jak zakłada polityka unijna.

Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Laureatem edycji 2017 w kategorii „Człowiek roku” został ówczesny Minister Rozwoju i Finansów, obecnie premier Mateusz Morawiecki.

Nowe doradztwo zawodowe dla każdego – fragment wywiadu z Anną Pregler (ORE) na portalu Rzecz o Innowacjach

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa