Spotkanie prelegentów

W dniach 6–7 grudnia odbyło się spotkanie z zespołem prelegentów, którzy poprowadzą seminaria dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przygotowujące organy prowadzące szkoły do wdrażania doradztwa zawodowego w przedszkolach, szkołach i placówkach. Podczas spotkania przedstawione i skonsultowane zostały program seminariów oraz materiały seminaryjne dla prowadzących i uczestników. Omówiono też sprawy organizacyjne.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa