O nauczaniu języka łacińskiego w polskiej szkole

Publikacja autorstwa Doroty Żuchowskiej „O nauczaniu języka łacińskiego w polskiej szkole” jest pokłosiem szkolenia zorganizowanego przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE. Autorka omawia w niej między innymi aktualny status łaciny w szkołach polskich oraz ocenianie kształtujące jako przykład motywowania uczniów do nauki języka łacińskiego. Podaje aktualne podstawy prawne dotyczące oceniania kształtującego oraz podkreśla jego zalety i wskazuje mankamenty. Licznie przytoczone przykłady form pracy, które sprzyjają indywidualizacji kształcenia na lekcjach języka łacińskiego, w tym z uczniem zdolnym, mogą stać się wartościowym materiałem metodycznym zarówno dla nauczycieli języka łacińskiego, jak również nauczycieli języków obcych nowożytnych.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa