Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta

Materiał informacyjny stanowi pierwszą część podsumowania cyklu webinarów przeprowadzonych przez ORE dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli. Prezentuje odpowiedzi na najciekawsze i najważniejsze pytania uczestników oraz zagadnienia, które zostały poruszone podczas panelu dyskusyjnego. Pomoże rozwiać wątpliwości natury prawnej lub dotyczące praktyki pracy eksperta, a w efekcie ułatwi realizację zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa