Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Partnerem w projekcie jest Centrum Informatyczne Edukacji.

Projekt realizowany jest na podstawie Decyzji Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 roku.

W ramach projektu zostanie udoskonalone narzędzie informatyczne dostępne pod adresem infozawodowe.men.gov.pl, wspierające rozwój i promocję kształcenia zawodowego, w tym współpracę pracodawców ze szkołami oraz doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych – odbiorców na wszystkich poziomach edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa