Mobilne Laboratoria Przyszłości – podsumowanie roku szkolnego 2022/23

640 tys. przejechanych kilometrów, niemal 100% odwiedzonych powiatów, ponad 17 tys. zrealizowanych godzin lekcyjnych, zajęcia dla 125 tys. uczniów w 2077 szkołach to efekt pracy 16 wojewódzkich ekip Mobilnych Laboratoriów Przyszłości w czasie roku szkolnego 2022/23.

Na początku września 2022 r. do samorządowych szkół podstawowych wszystkich województw wyruszyły ekipy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości z ambitnym planem prezentacji możliwości wykorzystywania nowoczesnych sprzętów, zapewnionych szkołom podstawowym w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce program edukacyjno-technologiczny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z partnerami. Dzięki tej wyjątkowej – nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej – inwestycji w edukację, szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt o wartości ponad 1 mld zł. Drukarki 3D, sprzęt audio-video, czy mikrokontrolery od września 2022 r. są wykorzystywane podczas zajęć szkolnych i pozwalają uczniom rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności przydatne na nowoczesnym rynku pracy.

15 tys. szkół nabyło za środki z budżetu państwa sprzęt informatyczny, techniczny, który składa się na Laboratoria Przyszłości

– mówił podczas konferencji podsumowującej Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż Mobilne Laboratoria Przyszłości powstały z myślą o wsparciu nauczycieli w wykorzystaniu zakupionego sprzętu.

Stwierdzamy po tym roku, że w zdecydowanej większości szkół informatycy, nauczyciele, pracownicy szkół świetnie zagospodarowali ten sprzęt. Tak, żeby każdy kto tylko chce mógł z niego korzystać

– dodał.

Szef resortu przypomniał, że Mobilne Laboratoria Przyszłości to 16 busów wyposażonych w sprzęt, którymi do szkół docierają specjalnie przygotowani edukatorzy.

Mobilne Laboratoria Przyszłości sprawdzają się w praktyce – mówił minister. – 2 tys. szkół już odwiedzonych, 4,5 tys. szkół, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie. 16 Mobilnych Laboratoriów Przyszłości i 40 edukatorów będzie jeździć jeszcze do końca tego roku kalendarzowego tak żeby wszyscy którzy zgłaszają swoje potrzeby mogli skorzystać z wiedzy naszych edukatorów

– dodał minister.

Laboratoria Przyszłości opierają się na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami. Realizację tego celu umożliwia zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii oraz wsparcie nauczycieli poprzez m.in. poprowadzenie lekcji pokazowych w szkołach w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości.

Jestem dumna z mojego zespołu Mobilnych Laboratoriów Przyszłości, który w 100% zrealizował ambitnie postawione mu cele. Razem ze społecznościami szkolnymi doskonale pokazaliśmy, co w praktyce oznacza hasło #EdukacjaToWspółpraca. Dlaczego? Ponieważ to szkoły same zgłaszały swoją chęć zaproszenia ekipy edukatorów do placówki. Bez tej otwartości i chęci wspólnego działania projekt nie mógłby istnieć. To jednak nie wszystko – na ten moment chęć uczestnictwa w zajęciach z Mobilnymi Laboratoriami Przyszłości zgłosiło ponad 4500 szkół podstawowych z całej Polski. Ekipy edukatorów nadal będą odwiedzać szkoły podstawowe, ponieważ chcemy, aby każda, nawet najmniejsza zgłoszona do projektu społeczność szkolna mogła uczestniczyć w naszych warsztatach. Podczas zajęć lekcyjnych przez cały rok szkolny 2022/2023 staraliśmy się w angażujący sposób rozbudzać w uczniach i nauczycielach zainteresowanie technologiami w sposób zgodny z ich predyspozycjami i talentami. Zainspirowana młodzież na własnej skórze sprawdziła, że #dasię i rozwijała swoje umiejętności i pasje, czego przykładem są liczne autorskie projekty technologiczne, tworzone podczas kół informatycznych modele i wydruki 3D, oraz dziesiątki tysięcy publikacji z wykorzystaniem przez uczniów sprzętów zakupionych przez szkoły w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

– powiedziała Justyna Orłowska, Pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów ds, GovTech oraz  Pełnomocniczka Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej. 

Mobilne Laboratoria Przyszłości od września 2022 r. w sposób praktyczny wspierały uczniów i nauczycieli w wykorzystywaniu sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości, a zainteresowanie projektem przerosło oczekiwania organizatorów. Dzięki Mobilnym Laboratoriom Przyszłości uczniowie z najmniejszych nawet miejscowości mieli szansę na udział w wyjątkowych zajęciach, rozwijania kreatywności, pasji, zainteresowań i talentów, które mogą przełożyć się na lepszy start w dorosłość. Podczas warsztatów edukatorzy pomagali odkrywać zainteresowania umiejętnościami, które pozwolą uczniom wykorzystać technologię w sposób zgodny z predyspozycjami. Dla jednych będą to pomysły na automatyzację, dla innych zbudowanie robota, dla innych jeszcze nauka podstaw programowania. Udział w warsztatach stanowił silną inspirację do eksperymentowania z technologią nie tylko dla uczniów. Była to też okazja do rozwoju dla nauczycieli i wsparcie rozwoju bazy dydaktycznej.

Ogromnie cieszę się, że Instytut Badań Edukacyjnych stał się częścią technologicznej rewolucji, która dzięki Laboratoriom Przyszłości ma miejsce w polskich szkołach. Jednoznacznie pozytywne reakcje uczniów i nauczycieli, którzy entuzjastycznie reagowali na wizyty edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości w swoich szkołach potwierdzają, że realizujemy ważną misję i wyposażamy uczniów w niezbędne kompetencje przyszłości. Wprowadzenie w świat druku 3D, zagadnienia związane z rozpoznawaniem obrazów oraz zasadami wykrywania kształtów z użyciem sieci neuronowej, projektowanie urządzeń z wykorzystaniem mikrokontrolerów, wykorzystanie gogli VR na lekcjach historii, biologii czy geografii, podstawy programowania i nauka współpracy w grupie przy użyciu robotów, to tylko kilka przykładów zajęć, które nasi edukatorzy realizowali ucząc dzieci poprzez zabawę. Jednocześnie ważne było dla nas wsparcie nauczycieli, którzy uczestnicząc w zajęciach wzbogacali swoją bazę dydaktyczną i którzy będą mogli wykorzystywać scenariusze podczas codziennych zajęć z uczniami

– podkreślał prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Jednym z najważniejszych celów, jakie zostały postawione zarówno przed programem Laboratoria Przyszłości, jak i projektem Mobilne Laboratoria Przyszłości czy Liga Robotów, było działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce oraz zaszczepienie pasji do technologii wśród uczniów szkół podstawowych. Po pierwszym roku możemy stwierdzić, ze udało się nam tą pasją zarazić nie tylko uczniów i nauczycieli. Nasze zespoły, czyli zarówno edukatorzy, jak i kierowcy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości, poza codziennymi aktywnościami w formie zajęć szkolnych, uczestniczyli także w dziesiątkach dodatkowych wydarzeń, odbywających się w weekendy. Były to różnego rodzaju festiwale, konferencje, mistrzostwa, targi, w których uczestniczyły całe rodziny. Z satysfakcją obserwowaliśmy dorosłych – rodziców czy dziadków, którzy z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli, wraz z dziećmi, w prezentacjach naszych sprzętów i pytali o możliwość zaproszenia Mobilnych Laboratoriów Przyszłości do szkół swoich dzieci czy wnuków. Ta otwartość oraz społeczna świadomość, że dzisiejsza szkoła staje się szkołą przyszłości do której dzieci chcą chodzić, a dorośli mieliby ochotę wrócić, stanowi dla nas największą satysfakcję

– podsumował Tomasz Madej, p.o. dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Nad realizacją programu Mobilnych Laboratoriów Przyszłości czuwa Michał Przymusiński, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji. Koordynatorami projektu są Marcin Pietrowski oraz Jerzy Greblicki.

Więcej informacji o MLP: www.gov.pl/laboratoria/mobilne-laboratoria
Więcej informacji o programie Laboratoria Przyszłości: www.gov.pl/laboratoria

Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa