Atomy Wiedzy – Program warsztatów

Tematy wykładów:

 • Wprowadzenie do CERNu
 • Wstęp do fizyki cząstek
 • Bozon Higgsa i co dalej?
 • Wstęp do fizyki jądrowej
 • Wstęp do akceleratorów cząstek
 • Akcelerator LHC
 • Akceleratory, detektory, radioaktywność i medycyna
 • Akceleratory wokół nas
 • Detektory cząstek – jak “zobaczyć” cząstki elementarne
 • Historia wszechświata
 • Bezpieczeństwo komputerowe w CERNie i w domu

Zwiedzanie:

 • Fabryka antymaterii (decelerator antyprotonów i eksperymenty pracujące z antymaterią)
 • Centrum komputerowe Data Centre
 • Eksperyment ISOLDE
 • Eksperyment LHCb
 • Centrum sterowania akceleratorów CCC
 • Neutrino Platform – eksperymenty neutrinowe w CERN
 • Eksperyment CMS
 • Eksperyment ATLAS – centrum dla odwiedzających (Visitor Centre)
 • Eksperyment ALICE

Warsztaty:

 • Komora mgłowa – zrób to sam
 • Przyspieszacz w salaterce – zrób to sam(1h)
 • Sesje pytań i odpowiedzi (detektory, akceleratory, fizyka, kosmologia)
 • Poszukiwanie skarbów – gra edukacyjna w Genewie
 • Praca w podgrupach
 • (IDEaSquare i ich drukarki 3D)

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa