Wznowiony nabór ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór 560 e-materiałów do kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w ponowionym naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.9.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 223 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż:

1)branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża chemiczna (CHM); 5) branża drzewno-meblarska (DRM); 6) branża elektroenergetyczna (ELE); 7) branża teleinformatyczna (INF); 8) branża leśna (LES); 9) branża mechaniczna (MEC); 10) branża opieki zdrowotnej (MED); 11) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 12) branża przemysłu mody (MOD); 13) branża motoryzacyjna (MOT); 14) branża metalurgiczna (MTL); 15) branża ogrodnicza (OGR); 16) branża rolno-hodowlana (ROL); 17) branża spożywcza (SPC); 18) branża spedycyjno-logistyczna (SPL); 19) branża pomocy społecznej (SPO); 20) branża rybacka (RYB); 21) branża transportu drogowego (TDR); 22) branża transportu kolejowego (TKO); 23) branża transportu lotniczego (TLO).

UWAGA! W postępowaniu WA-ZUZP.2611.9.2023 zmieniły się warunki udziału oraz punktowane kryteria oceny doświadczenia dodatkowego.

Ogłoszenie skierowane jest do:

 1. czynnych nauczycieli kształcenia zawodowego lub
 2. instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
 3. pracodawców lub pracowników, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki lub
 4. przedstawicieli partnerów społecznych, członków Sektorowych Rad ds Kompetencji, przedstawicieli instytucji Klastra, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (POWR.02.15.00-00-3013/20-00, POWR.02.15.00-00-3018/20-00, POWR.02.15.00-00-3019/20-00, POWR.02.15.00-00-3031/20-00, POWR.02.15.00-00-3035/20-00, POWR.02.15.00-00-3036/20-00, POWR.02.15.00-00-3039/20-00, POWR.02.15.00-00-3043/20-00, POWR.02.15.00-00-3047/20-00, POWR.02.15.00-00-3048/20-00, POWR.02.15.00-00-3049/20-00, POWR.02.15.00-00-3051/20-00, POWR.02.15.00-00-3056/20-00) są, były lub będą zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

Lista projektów realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego  :

 • 02.15.00-00-3013/20-00, EDUEXPERT SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3018/20-00, CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3019/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3031/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3035/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3036/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3039/20-00, OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O.
 • 02.15.00-00-3043/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3047/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3048/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3049/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3051/20-00, POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 • 02.15.00-00-3056/20-00, GROMAR SP. Z O.O.

WAŻNE! Oferent może złożyć ofertę do wszystkich części postępowania.

Ze względu na obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych ww nabór ekspertów branżowych przeprowadzany jest w trybie „unijnym”, który wymaga złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (podpisem komercyjnym).

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który można zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców.

Termin składania ofert trwa do 22 maja 2023 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa