Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
11 stycznia 2024

Podsumowanie projektu

31 grudnia 2023 roku zakończyła się realizacja projektu pozakonkursowego Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Celem projektu było:

 • opracowanie koncepcji, założeń oraz standardów umożliwiających stworzenie 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego w ramach projektu konkursowego;
 • odbiór programów nauczania dla umiejętności dodatkowych;
 • odbiór prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Powstałe e-materiały do 32 branż zostały opublikowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Dziękujemy Wszystkim zainteresowanym.

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
26 lipca 2023

Nabór ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór 560 e-materiałów do kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w ponowionym naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.17.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 93 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów: 

 1. Technik informatyk 351203;
 2. Technik programista 351406
 3. Technik farmaceutyczny 321301
 4. Technik masażysta 325402
 5. Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
 6. Technik obuwnik 311916
 7. Technik ogrodnik 314205
 8. Technik pojazdów samochodowych 311513
 9. Lakiernik samochodowy 713203
 10. Technik inżynierii sanitarnej 311218
 11. Technik geodeta 311104
 12. Technik technologii szkła 311925
 13. Technik administracji 334306
 14. Technik archiwista 441403
 15. Technik usług pocztowych i finansowych 421108
 16. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
 17. Technik usług kosmetycznych 514207
 18. Monter kadłubów jednostek pływających 721406
 19. Technik budowy jednostek pływających 311942
 20. Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406   
 21. Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
 22. Zegarmistrz 731106
 23. Złotnik-jubiler 731305

Ogłoszenie skierowane jest do:

 1. czynnych nauczycieli kształcenia zawodowego lub
 2. instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
 3. pracodawców lub pracowników, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki lub
 4. przedstawicieli partnerów społecznych, członków Sektorowych Rad ds Kompetencji, przedstawicieli instytucji Klastra, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego są, były lub będą zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

Lista projektów realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego  :

 • 02.15.00-00-3013/20-00, EDUEXPERT SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3018/20-00, CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3019/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3031/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3035/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3036/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3039/20-00, OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O.
 • 02.15.00-00-3043/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3047/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3048/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3049/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3051/20-00, POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 • 02.15.00-00-3056/20-00, GROMAR SP. Z O.O.

WAŻNE! Oferent może złożyć ofertę do wszystkich części postępowania.

Ze względu na obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych ww nabór ekspertów branżowych przeprowadzany jest w trybie „unijnym”, który wymaga złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (podpisem komercyjnym).

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który można zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców.

Termin składania ofert trwa do 7 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP

10 maja 2023

Wznowiony nabór ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór 560 e-materiałów do kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w ponowionym naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.9.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 223 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż:

1)branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża chemiczna (CHM); 5) branża drzewno-meblarska (DRM); 6) branża elektroenergetyczna (ELE); 7) branża teleinformatyczna (INF); 8) branża leśna (LES); 9) branża mechaniczna (MEC); 10) branża opieki zdrowotnej (MED); 11) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 12) branża przemysłu mody (MOD); 13) branża motoryzacyjna (MOT); 14) branża metalurgiczna (MTL); 15) branża ogrodnicza (OGR); 16) branża rolno-hodowlana (ROL); 17) branża spożywcza (SPC); 18) branża spedycyjno-logistyczna (SPL); 19) branża pomocy społecznej (SPO); 20) branża rybacka (RYB); 21) branża transportu drogowego (TDR); 22) branża transportu kolejowego (TKO); 23) branża transportu lotniczego (TLO).

UWAGA! W postępowaniu WA-ZUZP.2611.9.2023 zmieniły się warunki udziału oraz punktowane kryteria oceny doświadczenia dodatkowego.

Ogłoszenie skierowane jest do:

 1. czynnych nauczycieli kształcenia zawodowego lub
 2. instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
 3. pracodawców lub pracowników, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki lub
 4. przedstawicieli partnerów społecznych, członków Sektorowych Rad ds Kompetencji, przedstawicieli instytucji Klastra, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (POWR.02.15.00-00-3013/20-00, POWR.02.15.00-00-3018/20-00, POWR.02.15.00-00-3019/20-00, POWR.02.15.00-00-3031/20-00, POWR.02.15.00-00-3035/20-00, POWR.02.15.00-00-3036/20-00, POWR.02.15.00-00-3039/20-00, POWR.02.15.00-00-3043/20-00, POWR.02.15.00-00-3047/20-00, POWR.02.15.00-00-3048/20-00, POWR.02.15.00-00-3049/20-00, POWR.02.15.00-00-3051/20-00, POWR.02.15.00-00-3056/20-00) są, były lub będą zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

Lista projektów realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego  :

 • 02.15.00-00-3013/20-00, EDUEXPERT SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3018/20-00, CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3019/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3031/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3035/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3036/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3039/20-00, OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O.
 • 02.15.00-00-3043/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 • 02.15.00-00-3047/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3048/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3049/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 • 02.15.00-00-3051/20-00, POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 • 02.15.00-00-3056/20-00, GROMAR SP. Z O.O.

WAŻNE! Oferent może złożyć ofertę do wszystkich części postępowania.

Ze względu na obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych ww nabór ekspertów branżowych przeprowadzany jest w trybie „unijnym”, który wymaga złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (podpisem komercyjnym).

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który można zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców.

Termin składania ofert trwa do 22 maja 2023 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
11 kwietnia 2023

Zaproszenie do naboru Ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze ekspertów ds. kształcenia zawodowego. Nabór dotyczy weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania do umiejętności dodatkowych

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które były, są lub będą zatrudnione w projektach realizowanych w ramach konkursu pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II) nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 (tj. POWR.02.10.00-00-1007/21, POWR.02.10.00-00-1003/21, POWR.02.10.00-00-1005/21, POWR.02.10.00-00-1006/21, POWR.02.16.00-00-1001/21, POWR.02.10.00-00-1008/21, POWR.02.15.00-00-1018/21, POWR.02.15.00-00-1016/21, POWR.02.10.00-00-1010/21, POWR.02.15.00-00-1017/21) jako kadra projektu konkursowego i/lub jako autor przykładowych programów nauczania do umiejętności dodatkowych opracowanych przez beneficjentów projektów konkursowych lub jako niezależny specjalista recenzujący przykładowe programy nauczania, wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych w ramach branży do której należy zawód, do którego został przygotowany program nauczania dodatkowych umiejętności zawodowej (DUZ) i składana jest oferta.

Termin składania ofert trwa do 19 kwietnia 2023 r. do godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na BIP ORE

6 marca 2023

Rekrutacja ekspertów branżowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.2.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 279 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż:

1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża chemiczna (CHM); 5) branża drzewno-meblarska (DRM); 6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA);7) branża elektroenergetyczna (ELE); 8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM); 9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK); 10) branża górniczo-wiertnicza (GIW); 11) branża handlowa (HAN); 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT); 13) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) 14) branża rybacka (RYB); 15) branża transportu wodnego (TWO).

Ogłoszenie skierowane jest do:

 1. instruktorów praktycznej nauki zawodulub
 2. przedstawicieli partnerów społecznych będących członkami Sektorowych Rad ds. Kompetencji lub Klastrów

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego są, były lub będą zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

Lista projektów realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego  :

 1. 02.15.00-00-3013/20-00, EDUEXPERT SP. Z O.O.
 2. 02.15.00-00-3018/20-00, CONTENTPLUS.PLSP. Z O.O.
 3. 02.15.00-00-3019/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 4. 02.15.00-00-3031/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 5. 02.15.00-00-3035/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 6. 02.15.00-00-3036/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 7. 02.15.00-00-3039/20-00, OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O.
 8. 02.15.00-00-3043/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 9. 02.15.00-00-3047/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 10. 02.15.00-00-3048/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 11. 02.15.00-00-3049/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 12. 02.15.00-00-3051/20-00, POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 13. 02.15.00-00-3056/20-00, GROMAR SP. Z O.O.

Ważne! Oferent może złożyć ofertę najwyżej do dwóch części postępowania.

Ze względu na obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych ww nabór ekspertów branżowych przeprowadzany jest w trybie „unijnym”, który wymaga złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (podpisem komercyjnym). Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który można zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców.

Termin składania ofert trwa do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP

Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym naborze jak również zapraszamy do kolejnych, o których będziemy Państwa na bieżąco informować!

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa