Zwiększenie wartości grantów SCWEW

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Grantobiorcy, realizujący działania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), którzy chcieli uruchomić działania dodatkowe lub poszerzyć zakres już realizowanych, mogli ubiegać się o dodatkowe środki grantowe. Na ten cel Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu przeznaczył środki w wysokości 1 032 972,47  złotych.

Wpłynęło 6 wniosków.  Dodatkowe środki otrzymali wszyscy wnioskujący:

Nazwa SCWEW Wysokość dodatkowych środków grantowych Łączna wartość grantu w PLN
SCWEW w Podgłębokiem44 911,25 zł1 594 155,65 zł
SCWEW w Łodzi44 900,00 zł1 741 772,22 zł
SCWEW w Sierpcu33 800,00 zł503 818,00 zł
SCWEW w Ropczycach23 551,08 zł1 841 036,60 zł
SCWEW w Olsztynie37 292,00 zł1 358 899,48 zł
SCWEW we Wrocławiu44 911,85 zł1 471 707,15 zł

Życzymy powodzenia w realizacji działań!

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa