Szkolenie dla autorów materiałów edukacyjnych

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla AUTORÓW materiałów edukacyjnych, które będą opracowywane w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Spotkania odbędzie się w formule online 24 kwietnia 2023 r. w godzinach 10:00–11:00.

Podczas spotkania omówione zostaną:

  • wymagania formalne dotyczące pakietów
  • najczęściej popełniane błędy
  • dobre praktyki
  • plan współpracy

Serdecznie zapraszamy

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa