Zintegrowana Platforma Edukacyjna bez tajemnic – szkolenie dla liderów Fazy III

zdjęcie tabletu, przez który przewija się rolka filmowa na której widać rozmazane obrazy
Źrodło: baza ORE
zdjęcie tabletu, przez który przewija się rolka filmowa na której widać rozmazane obrazyŹrodło: baza ORE

3 marca o godzinie 9:00 zapraszamy na szkolenie dla liderów, którzy dołączyli do realizacji projektu grantowego w Fazie III. Głównym celem spotkania będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi funkcjonalnościami Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) oraz omówienie wsparcia liderów ze strony ORE w zakresie prowadzenia szkoleń. Szkolenie poprowadzi Marta Koch-Kozioł, ekspert merytoryczny oraz Oskar Bień – główny administrator ZPE.

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa